بسیج کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار و اطلاعیه ها
برگزیدگان نهایی مسابقه عکاسی ( ویژه حواهران )

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۴ | 

بدینوسیله برگزیدگان نهایی مسابقه عکاسی به شرح زیر اعلام می گردند:
نفر اول: سرکار خانم نخعی🥇
نفر دوم: سرکار خانم تورانی 🥈
نفر سوم : سرکار خانم دوست محمدیان🥉
 دستیابی به این موفقیت ارزشمند را به این عزیزان تبریک عرض می نماییم.

برگزیدگان مسابقه عکاسی می توانند جهت دریافت هدایای🎁خود با هماهنگی قبلی به بسیج خواهران دانشگاه مراجعه فرمایند. (تلفن هماهنگی: 5095)

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
سرکار خانم نخعی سرکار خانم تورانی سرکار خانم دوست محمدیان

نشانی مطلب در وبگاه بسیج کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=68.7966.49591.fa
برگشت به اصل مطلب