بسیج کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران- فرهنگ و اندیشه
بسیج در آینه بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

بسیج در آینه بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (حفظ الله):

« بسیج افتخار است و بسیجی مفتخر به آن »

« بسیج یکی از برکات انقلاب و از پدیده های بسیار شگفت آور و مخصوص این انقلاب است.»

« اگر بخواهیم بسیج را در یک تعریف کوتاه معرفی کنیم باید بگوئیم بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاکترین انسانها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای رسیدن و به خوشبختی رساندن این کشور،جمع شده اند.»

« بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است.»

نشانی مطلب در وبگاه بسیج کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=68.7969.10353.fa
برگشت به اصل مطلب