بسیج کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران- فرهنگ و اندیشه
غمگساری یاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

امروز زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست (مقام معظم رهبری)

 

غمگساری یاران (از سروده های مقام معظم رهبری)

  

زآه سینه سوزان ترانه می سازم      

                                           چونی زمایه جان این فسانه می سازم

 به غمگساری یاران چو شمع می سوزم

                                               برای اشک دمادم ، بهانه می سازم

 پر نسیم به خوناب اشک می شویم     

                                               پیامی از دل خونین روانه می سازم

 نمی کنم دل ازین عرصه شقایق فام    

                                                  کنار لاله رخان آشیانه می سازم

 در آستان به خون خفتگان وادی عشق 

                                              برون ز عالم اسباب ، خانه می سازم 

 چو شمع بر سر هر کشته می گذارم جان

                                               ز یک شراره هزاران زبانه می سازم

 ز پاره های دل من شلمچه رنگین است

                                           سخن چو بلبل از آن آشیانه می سازم

 سر و تن و دل و جان را به خاک می فکنم

                                                                  برای تیر تو چندین نشانه می سازم                  

 کشم به لجه شوریدگی بساط " امین "

                                        کنون که رخت سفر چون کرانه می سازم

نشانی مطلب در وبگاه بسیج کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=68.7969.12434.fa
برگشت به اصل مطلب