بسیج کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران- تماس با دفتر پایگاه
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کاربران گرامی می توانند با بسیج کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران به طرق ذیل تماس حاصل نمایند :

آدرس پست الکترونیکی: pub@iust.ac.ir 

تلفن: 9-77451500 یا 50-77240540

دور نگار: 77240406 - 77209072

آدرس پستی: تهران - میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران - دبیرخانه مرکزی

کد پستی: 1684613114

صندوق پستی: 163- 16765

نشانی مطلب در وبگاه بسیج کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=68.7973.11640.fa
برگشت به اصل مطلب