بسیج کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران- شهدای دانشگاه
کارمندان شهید دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

  کارمند شهید احمد خاکسار

  متصدی ماشین افست انتشارات

  تاریخ تولد: 1328

  محل تولد-

  تاریخ ومحل شهادت:5/12/62  جبهه خیبر  

 

AWT IMAGE

  کارمند شهید حسین احدی معز

  تکنیسین آموزشی کارگاه برق

  تاریخ تولد: 1335

  محل تولد: تهران

  تاریخ ومحل شهادت:7/7/65 جبهه شوش  

 

AWT IMAGE

  کارمند شهید سید علی میرعلی مرتضایی

  متصدی خدمات عمومی وخادم مسجد الشهداء دانشگاه

  تاریخ تولد: 1305

  محل تولد: تهران

  تاریخ ومحل شهادت:8/12/62

 

AWT IMAGE
   کارمند شهید اسماعیل احمد لو

  استادکار کارگاه درودگری

  تاریخ تولد: 1338

  محل تولد:اراک

  تاریخ ومحل شهادت:25/10/61  سومار   

وصیتنامه شهید اسماعیل احمدلو

AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه بسیج کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=68.8066.10431.fa
برگشت به اصل مطلب